Vad hände med Lulu Carter?

Skrev nyss till Kenza och grattade på 20-års-dagen. Hon skryter(?) med 140.000 unika besökare varje dag. Hon som är ung har väl tid att skriva. Annat är det med Lulu Carter, ni vet hon med de konstiga läpparna i fyrans inredningsprogram Äntligen Hemma. Hon skrev den 2/4 att hon lever. Men vad hände sedan? Det har gått tre veckor nu!

Du som läser denna blogpost, ta även ett kik på spelet ApeBroker! (Som är på engelska, enbart, än så länge). www.apebroker.com är adressen.

Ciao! Nu blir det påsklov!

Muahaha!

Alla försök är bra utom de dåliga! Hell’s Angels Motorcycle Club’s medlemmar är ju kända för att vara påhittiga, men denna gång kan de väl ändå inte trott att det skulle funka?

Det var en medlem i Hells Angels som hade skatteskulder. Kronofogden kom för att göra en utmätning och beslagtog några smycken… Så långt inget konstigt, men sedan kom Hells Angels på att smyckena faktiskt tillhörde dem, och att man bara hade lånat ut dem på licens till den stackars medlemmen, så man överklagade.

Nu vann Skatteverket i tingsrätten, men självklart överklagar HA, eftersom smycket så finurligt föreställde Hells Angels tjusiga (bevingade) dödskallesymbol, och att just motivet är själva beviset för att smyckena inte tillhörde medlemmen, utan klubben, eftersom man menar att man inte får sälja (och därigenom som privatperson äga) smycken med motivet, eftersom det skulle vara varumärkesintrång.

Hahaha!

Har aldrig tidigare tänkt tanken att skriva LOL, men oops! Där gjorde jag det visst! 🙂

New online game!

Hi! A close friend has published a new online multiplayer business strategy board game.

The name is a bit corny: Ape Broker, but the idea is really cool. If you remember the old windows game Oil Baron from 1992, Ape Broker is based on the same idea, but instead of being strictly turn-based, and requiring the players to share the same mouse and keyboard, the new addictive game has a bunch of new features, making it playable over the internet.

For the true fans, the author has even made it possible to gamble for real money, by participating in “ante” games, where the winner gets the other players’ anted amount.

Check it out at www.apebroker.com !

Howto enable Permalinks in WordPress on LAMP

In my last post about setting up WordPress on a LAMP, I omitted how to successfully enable permalinks, something you of course want to have on your blog.

Permalinks in WordPress is a way to have pretty URL:s to your posts to make it easy to link directly to them, and give them a human-readable format.

For it to work in a LAMP environment, you need to have mod_rewrite enabled in apache, and the tricky part when it comes to WordPress, is to enable mod_rewrite on the directory where your blog resides.

Most linux distros default to rather sane settings, and typically have something like this in them:

    <Directory "/var/www/html">
        Options FollowSymLinks MultiViews
        AllowOverride None
        Order allow,deny
        Allow from all
    </Directory>

that means (if /var/www/html is your DocumentRoot), that WordPress’ way of using .htaccess to control the rewriting with mod_rewrite, will not work as intended (due to the AllowOverride None directive).

The fix is easy. Just add something like this to your apache config:

<Directory "/var/www/html/wordpress">
    AllowOverride All
</Directory>

And you’ll be all set! (replace /var/www/html/wordpress above with the directory where you have wordpress installed. The same directory where wordpress created the .htaccess file when you enabled permalinks)

Step-by-step guide to set up wordpress on an existing LAMP system

0. If you get permission denied on the shell commands, try prefixing them with “sudo ”

1. Log in as root in mysql:

lamp$ mysql -u root -p

2. Create a database and MySQL user dedicated to wordpress:

mysql> CREATE DATABASE blogdb CHARACTER SET utf8;
Query OK, 1 row affected (0.00 sec)

mysql> CREATE USER 'blogger'@'localhost' IDENTIFIED BY 'b1ogpw';
Query OK, 0 rows affected (0.05 sec)

mysql> GRANT ALL PRIVILEGES ON blogdb.* TO 'blogger'@'localhost';
Query OK, 0 rows affected (0.63 sec)

3. download and unpack wordpress into a directory served by apache:

lamp$ cd /var/www/html
lamp$ wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
lamp$ tar zxf latest.tar.gz
lamp$ rm latest.tar.gz
lamp$ cd wordpress

4. configure wordpress with the database details and secret keys (edit all occurrences of the word “here”). Use the online generator to get good values for the secret keys:

lamp$ vi wp-config-sample.php
lamp$ mv wp-config-sample.php wp-config.php

5. run the wordpress installation script from a web browser. The URL will be like this:

http://your-lamp/wordpress/wp-admin/install.php

6. Add the name for your blog, a user name (admin), password, your email address, and click the “Install WordPress” button att the bottom.

7. Done! Now log in, delete the sample post and sample page, and start customising your wordpress site.

Good luck!

My Android Adventure begins

So, today I started downloading and configuring of Eclipse, the Android SDK, Titanium, and even set up an account at Urban Airship, so let the coolness begin!

It should be very very interesting to see “whats new in development” these days. I haven’t used an IDE since Borland C back in… well, ages ago, anyway. I work faster in vi than in notepad, so it will surely be interesting to give Eclipse a go.

Watch out for more posts on my android progress!

S-politiker stal från rullstolsburen åldring

Så har det hänt igen, en s-märkt kvinnlig politiker har förskingrat 195 000:- från en rullstolsburen 96-årig kvinna i Skåne.

Självklart för det tankarna till Åsa Lindgren (Håkan Juholts “flickvän”) och hennes klåfingrighet. Vad är det som gör att sossar har så svårt att skilja på vad som är deras egna pengar, och sådant som tillhör någon annan?

Minns ni Mona Sahlin och Sigvard Marjasin?

Jag säger inte nödvändigtvis att alla s-politiker har lägre moral än andra, men att stjäla är ett brott, och det gäller oavsett om offret är i beroendeställning till tjuven, eller om det är ett företag, eller till och med det allmänna som blir bestulet.

Det är dags att politiker, även på kommunal nivå, lär sig en gång för alla vad som är rätt och fel, och föregår med gott exempel för övriga medborgare. Alla vet att barn gör som föräldrarna gör (inte som de säger), och om man inte klarar av att vara en moralisk förebild kanske man inte borde syssla med politik, ens på deltid.